ठरलं!! नवीन वर्षासाठी सरकारकडून या नवीन घोषणा..

Fixed!! These new announcements from the government for the new year.. Fixed!! These new announcements from the government for the new year.. राम राम मंडळी,1 जानेवारी 2024 पासून म्हणजेच नवीन वर्षापासून देशात होणार आहेत हे 5 मोठे बदल, 29 नोव्हेंबर रोजी जी बैठक केंद्र सरकारची झालेली आहे, त्या बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. त्या … Read more