आता सरपंच उपसरपंचाना मिळतोय इतका पगार

Now the sarpanch is getting such a salary as the deputy sarpanch Now the sarpanch is getting such a salary as the deputy sarpanch, राम राम मंडळी आपल्या गावातील सरपंच,उपसरपंच तसेच सदस्यांना शासनाकडून व ग्रामपंचायतीकडून किती मानधन अथवा पगार मिळतो हे आपण आज पाहणार आहोत. Now the sarpanch is getting such a salary as the … Read more