मागेल त्याला शेततळे योजना पुन्हा सुरु झाली,लवकरात लवकर अर्ज करा..

If you ask, the farm pond scheme has been restarted, apply as soon as possible.. If you ask, the farm pond scheme has been restarted, apply as soon as possible.. राम राम मंडळी राज्यातील शेती शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर व नफ्याची ठरावी, व शाश्वत व्हावी आणि राज्यातील शेतकरी सुखी व्हावा असं महाराष्ट्र शासनचं ध्येय तथा उदिष्ट्य आहे,आणि … Read more