शेतकऱ्यांना दुध व्यवसाय खरच परवडतो का?

Can farmers really afford the milk business? Can farmers really afford the milk business? राम राम मंडळी शेतकऱ्याच्या शेती पूरक व्यवसायापैकी दुध व्यवसाय हा प्रमुख व्यवसाय मानला जातो.पण हा दुध व्यवसाय शेतकऱ्याला खरच परवडतो का? हे आपण आज पाहणार आहोत… शेतकऱ्यांना दुध व्यवसाय खरच परवडतो का? शेतकऱ्यांना दूध व्यवसाय खरच परवडतो का? शेतकरी शेतीला लागून … Read more