राज्यात दुष्काळामुळे परिस्थिती गंभीर,केंद्रीय पथकाची कबुली..

The central team admitted that the situation in the state is serious due to drought. the central team admitted that the situation in the state is serious due to drought.महाराष्ट्र राज्यात दुष्काळामुळे परिस्थिती गंभीर स्वरुपाची बनत चालली आहे,शेतकऱ्यांपुढे मोठा प्रश्न उभा राहिलेला आहे.अशी कबुली केंद्रीय पथकाने दिलेली आहे. राज्यातील कोणकोणत्या जिल्ह्यामध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला … Read more